Stå skarpt i konkurrencen med Business Intelligence kurser

05 maj 2021 Astrid Pedersen

Vil du gerne markere dig i den absolutte spydspids for din branche? Så har du brug for at kende markedet og dine konkurrenter ud og ind. Og til dette formål har du Business Intelligence.

Hvad er Business Intelligence?

Business Intelligence er en fælles betegnelse for en række arbejdsmetoder og redskaber som anvendes i forbindelse med udarbejdelse af de forretningsmæssige analyser og forecasts som skal danne grundlag for vigtige forretnings beslutninger.

Faktisk er BI samt Research and Development særdeles centrale dele af en virksomheds kerne, og bør prioriteres derefter. Du bør, med andre ord, sørge for at din virksomhed er i besiddelse af kvalificerede Business Intelligence medarbejdere som kan forestå data analyse på daglig basis – og at deres kompetencer med jævne mellemrum opgraderes så de matcher tidens krav.

Hvorfor er Business Intelligence så vigtigt?

Business Intelligence er en vigtig del af din virksomheds konkurrence evne. Med de mange metoder og redskaber som er samlet under BI paraplyen kan du komme til at stå utroligt stærkt i markedet i forhold til dine konkurrenter.

Den rette analyse kan betyde en kæmpe forskel på din bundlinje og vil kunne påvirke din organisation fra ledelse til operationelt niveau. Og derfor er det helt utroligt essentielt at dine medarbejdere er up to date med de tidssvarende Business Intelligence metoder og redskaber.

Hvor kan mine medarbejdere lære mere om Business Intelligence?

Uanset din virksomheds størrelse eller branche vil du hos 4D kunne finde Business Intelligence kurser som retter sig mod et hvert niveau. Hos 4D ved de dygtige undervisere og kursus tilrettelæggere godt at ingen virksomheder og organisationer har den samme tilgang til Business Intelligence. Det er for eksempel ikke alle som benytter deciderede Business Intelligence værktøjer så som for eksempel Microsoft Power BI – og derfor har 4D masser af kurser i Business Intelligence som anvender andre redskaber. Find det rette kursus i BI på 4d.dk.

Flere Nyheder