Når du skal nå ud til en målgruppe, er det afgørende at gøre brug af de rette ord. Det samme budskab kan formidles på tusind forskellige måder, og kan give vidt forskellige indtryk af afsenderen. Det kræver en stærk analytisk sans for målgruppens behov, samt kreative  og levende formuleringsevner til at sammenflette en læsevenligContinue Reading